6.X.1954, środa, godz. 13.00, z pasa Lotniska Kętrzyn Wilamowo startuje samolot. Na pokładzie znajduje się ks. Stefan Kardynał Wyszyński. Samolot, oddalając się od 45 minut wcześniej opuszczonego więzienia w Stoczku Warmińskim, obiera kurs na nowe miejsce internowania - Prudnik Śląski.


     Oryginalna treść "Zapisków więziennych"
W hołdzie wybitnym Polakom

"... Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi..."
Stefan Kardynał Wyszyński

Ta głęboka myśl wybitnego Polaka Stefana Kardynała Wyszyńskiego stała się inspiracją dla podjęcia inicjatyw zmierzających do stałego utrwalania w pamięci nowych pokoleń Polaków osoby Prymasa Tysiąclecia, jego związków z Warmią i Mazurami oraz lotniskiem Kętrzyn Wilamowo.

Dla trwałego upamiętnienia 6 października 1954 roku, kiedy to Kardynał Wyszyński jako więzień stanu był przewożony przez nasze lotnisko i odlatywał z jednego miejsca internowania do drugiego, zainicjowałem przy udziale władz samorządowych postawienie pamiątkowego obelisku.

Mając akceptację Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa oraz osobiste zaangażowanie ks. arcybiskupa Edmunda Piszcza b. ordynariusza Archidiecezji Warmińskiej, 6 października 2001 r. w niezwykle uroczystej scenerii odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą Prymasowi Tysiąclecia.

Poczty sztandarowe Akowców, Sybiraków, kompanie honorowe jednostek wojskowych z Giżycka, Węgorzewa i Straży Granicznej, władze państwowe i samorządowe oraz licznie zabrana ludność z regionu, uczestnicząc w odsłonięciu obelisku oddała hołd pamięci Wielkiemu Polakowi. Uroczystość zakończona mszą polową w hangarze lotniczym w otoczeniu samolotów z udziałem chóru z kościoła Św. Katarzyny i orkiestry wojskowej były bardzo podniosłym i wzruszającym elementem.

"Dzień Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego" od 2001 r. został ustanowiony jako stałe święto realizowane każdego roku na lotnisku Kętrzyn Wilamowo.

Z okazji 85 rocznicy utworzenia Aeroklubu Polskiego, w dniu 9.10.2004 r. podczas dorocznych uroczystości "Dnia Pamięci..." został odsłonięty obelisk i tablica w hołdzie lotnikom, którzy zginęli śmiercią lotniczą. Odsłonięcia i poświęcenia dokonał Prymas Polski Józef Kardynał Glemp - również członek Aeroklubu Polskiego - uczestniczący w obchodach "Dnia Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego".

Wielkie związki osobiste Prymasa Wyszyńskiego i Kardynała Wojtyły stały się inspiracją dla organizatorów, aby w 2005 r. podczas obchodzenia "Dnia Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego" dokonać odsłonięcia obelisku z płaskorzeźbą i tablicą poświęconą "Janowi Pawłowi II - największemu pielgrzymowi lotniczemu świata".

Od 2006 roku doroczne uroczystości utrwalające pamięć o Wielkich Polakach są obchodzone pod nazwą "Dzień Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II".

W tym roku już po raz 20-sty jak zwykle obchody "Dnia Pamięci..." odbędą się w uroczystej i bardzo podniosłej atmosferze, na których zapewne nie zabraknie nikogo komu wartości głoszone i postawa obywatelska Prymasa Wyszyńskiego oraz nauki Ojca Świętego są bliskie.

PATRONAT HONOROWY PRZEZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY dla jubileuszowych uroczystości , nadaje tym uroczystościom szczególnej rangi!

Dotrzymując wysoką rangę Dnia Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Św. Jana Pawła II ale mając na względzie okoliczności rozwijającej się pandemii COVID-19 i z tego wynikająca przezorna ostrożność powoduje, że Jubileuszowe główne uroczystości nie będą na lotnisku Wilamowo a zostaną zorganizowane w Bazylice Św. Jerzego, w Kętrzynie. Podczas dedykowanej imiennikom "Dnia Pamięci ..." , uroczystej Mszy Św. o godz.18.00.

Natomiast w godzinach 12-14.00 planowane jest przybywanie na lotnisko delegacji, które będą chciały złożyć kwiaty pod Obeliskami Św. Jana Pawła II i Stefana Kardynała Wyszyńskiego i stojąc przy obeliskach wspomnieć tych Wielkich Polaków. Finałem składania kwiatów będzie możliwość wpisania się do Księgi Pamiątkowej JUBILEUSZU - przygotowanej do wpisu na wieży kontroli lotów.

Tradycyjnie w Stoczku Klasztornym uroczystości odbywały się w przeddzień zaplanowanego Dnia Pamięci... na lotnisku Wilamowo. W tym roku Księżą Marianie chcą nadać szczególny wyraz 67 rocznicy osadzenia Prymasa Polski w Stoczku Klasztornym - dokładnie dnia 12 października.

Mimo wielu ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19 dajmy przykład młodym pokoleniom potrzeby kultywowania ideałów i osoby zasłużonych Polaków - Prymasa Tysiąclecia oraz wybitnego Ojca Świętego - Św. Jana Pawła II.

Stanisław Tołwiński


PROGRAM OBCHODÓW

6-stego październik (wtorek) 2020
Lotnisko Kętrzyn Wilamowo

12.00-14.00 składanie kwiatów pod obeliskami

Nawiązując do historycznych godzin wydarzeń z dnia 6.10.1954 r. tak zaplanowany czas ma umożliwić delegacjom indywidualne przybywanie na lotnisko i składanie kwiatów przed obeliskami Św. Jana Pawła II oraz Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Dokonanie wpisu do Księgi Pamiątkowej JUBILEUSZU

Bazylika Św. Jerzego w Kętrzynie

18.00-19.00 - Msza Święta z okolicznościową homilią

W intencji Jubileuszu "Dnia Pamięci..."- Wielkich Polaków, którym ten dzień jest dedykowany. Przewidziany udział delegacji z pocztami sztandarowymi. Chwila wspomnień i podziękowań dla obecnych delegacji i osób zaangażowanych w przygotowanie tych JUBILEUSZOWYCH uroczystości.


12 października(poniedziałek)2020 roku
Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym

Obchody 67. rocznicy uwięzienia
Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego

16.30 - Różaniec(prowadzą uczniowie ze Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Smolajnach)

17.00 - Msza Święta z okolicznościową homilią
(Liturgię Słowa: czytanie, psalm i modlitwę wiernych przygotowują uczniowie ze Szkoły Podstawowej im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie)
Po zakończeniu Liturgii przejście z krzyżem do "Kalwarii Prymasa" w ogrodzie klasztornym, zapalenie zniczy i posadzenie sadzonki lipy drobnolistnej i świerka pospolitego, które zostały wyhodowane z nasion poświęconych przez Ojca Świętego Franciszka podczas specjalnej audiencji olsztyńskich leśników w Watykanie w 2017 r.
(krzyż niosą uczniowie ze Szkoły Podstawowej im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie)

18.30 - Poczęstunek dla wszystkich 
Patronami honorowymi "Dnia Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II" byli:
Prymas Polski Senior - Józef Kardynał Glemp

List Prymasa

Pożegnanie Józefa Kardynała Glempa

Arcybiskup Edmund Piszcz - (obecnie już Senior) - jeszcze jako Metropolita Warmiński od pierwszych uroczystoœci wspierający organizatorów "Dnia Pamięci..." i zawsze celebrujący Mszę Św. w Hangarze lotniska Kętrzyn WilamowoGaleria zdjęć


Uroczysty apel przy obelisku


Okolicznościowe wystąpienia


Złożenie wieńców i kwiatów


Msza Św.
homilia ks. Arcybiskupa Edmunda Piszcza


Występ Orkiestry wojskowej z Giżycka


Przylot Prymasa Józefa Glempa


Odsłonięcie obelisku poświęconego Lotnikom, którzy zginęli śmiercią lotniczą


Msza Św. w hangarze lotniczym


 


Do pobrania

Wsółorganizatorzy

   
   

Patroni Medialni

     


strona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt