[ 2016.10.29 ] Jeszcze w trosce ... o paliwo lotnicze!

W kontynuacji naszej publikacji w dniu 21.09.2016 r. wystąpień do Sejmu RP na ręce Pana Marszałka Marka Kuchcińskiego i Rządu RP na ręce Pani Premier Beaty Szydło ale i próby zainteresowania problemem mającym znaczenie dla bezpieczeństwa General Aviation w skierowanych indywidualnie pismach do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Energii oraz Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego – ciąg dalszy.
Czytając otrzymywane odpowiedzi w tej poważnej sprawie dla małego lotnictwa, odnosiłem niestety wrażenie z otrzymywanej korespondencji, że nie ja, to ... "kolega" a więc wszyscy przekierowywali do Ministra Energii, mimo, że to nie Minister uchwalił zmianę prawa energetycznego.
Jakaś iskierka nadziei zaistniała po wczorajszym otrzymaniu pisma Ministra Energii (DRO-II-0211-2/16 ) z zaproszeniem do przedstawienia ewentualnych uwag w sprawie projektu rozporządzenia dot. szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących.
Pełny tekst wraz z wykazem (bez instytucji lotniczych poza AKJ) do wiadomości środowiska lotniczego, zamieszczam poniżej !

Ponieważ jak da się zauważyć, w rozdzielniku zachęty do zgłaszania uwag nie widać Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Aeroklubu Polskiego, Krajowego Towarzystwa Lotniczego AOPA Poland, zwracam się do całego środowiska lotniczego o konsultacje - przeanalizowanie tego projektu pod katem racjonalności dla funkcjonowania lotnisk i bezpieczeństwa lotniczego oraz pilne zgłoszenie uwag na wskazane w piśmie adresy ale ze skromną prośbą by były również wysłane DW na adres port@lotniskoketrzyn.pl. Chciałbym być zorientowany jaka jest reakcja środowiska w swojej sprawie! Jeżeli chcemy uchronić działalność lotniczą i funkcjonowanie lotnisk od szkodliwych rozwiązań prawnych, proszę o drobny wysiłek intelektualny i solidarne wsparcie rozwiązania nawiązującego do dotychczasowych możliwości obrotu paliwem lotniczym, może tylko z mniejszym limitem.

Póki nas pytają, nie traćmy czasu i wypowiedzmy się w naszej sprawie! Niech nie będzie o nas bez nas!

Kłaniając się wszystkim, liczę na czynne wsparcie (wielu organizacji lotniczych) tej akcji na rzecz paliwa lotniczego Avgas 100 LL.

Stanisław Tołwiński
Prezes AKJ

PS. Dla szerszego naświetlenia poruszonego problemu paliwa lotniczego, poniżej publikujemy opinię Pana Grzegorza Brychczyńskiego - jednego z ekspertów lotniczych!
strona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt