[ 2016.11.07 ] Minister Energii w odpowiedzi na pismo w sprawie paliwa lotniczego skierowane do Premier Beaty Szydło

Jak już informowaliśmy, traktując poważnie zagrożenie dla "małego" lotnictwa wynikające ze zmian przepisów w obrocie paliwem, skierowaliśmy list do Sejmu i Rządu RP (publikowane w aktualnościach na  www.lotniskoketrzyn.pl pod datą 21 wrześnie br.). 
Nasz list został przekierowany  z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trafił z dyspozycją wyjaśnienia do Ministra Energii. Dopiero dziś  otrzymaliśmy oficjalną odpowiedź z Ministerstwa Energii od Pana Ministra Krzysztofa Tchórzewskiego. Pełny tekst publikujemy poniżej!
W tym piśmie mamy zapewnienie ... "Na etapie prac nad ww rozporządzeniem problem obrotu  benzyną lotniczą przez aeroklub będzie szczegółowo analizowany".  W dalszej części pisma Pana Ministra jest zapewnienie ... "że w procesie konsultacji społecznych ww. rozporządzenia wszystkie nadesłane uwagi zostaną poddane szczegółowej analizie i omówione w czasie  konferencji uzgadniającej".
Zwracam się więc do Zarządów i Dyrektorów  Aeroklubów Regionalnych,  natychmiast (jeżeli nie jest jeszcze za póżno) zasypcie Ministerstwo Energii Waszymi pismami i  uwagami do projektu rozporządzenia!
O  naszych dotychczasowych działaniach i zgłaszanych uwagach do rozporządzenia Ministra Energii pisaliśmy w aktualnościach strony lotniska Kętrzyn .
Wystarczy, że naszą argumentacje wesprzecie swoim stanowiskiem!
Pamiętajmy, że każda odsprzedaż paliwa do obcego samolotu w potrzebie będzie naruszeniem prawa – jeżeli nie obronimy przynajmniej pewnej wartości obrotu paliwem lotniczym bez koncesji.
strona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt