[ 2011.03.06 ] Walne Zgromadzenie Aeroklubu Krainy Jezior!

Zarząd AKJ stosownie do Uchwały Zarządu Aeroklubu Polskiego z dnia 5 lutego 2011 r. zwołuje Walne Zgromadzenie członków Aeroklubu Krainy Jezior na dzień 2 kwietnia 2011 r.o godzinie 10 00, na lotnisku Kętrzyn Wilamowo.
Walnego Zgromadzenia AKJ odbędzie się z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Krainy Jezior;
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia AKJ;
3.Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia AKJ;
3.Informacja Prezesa AKJ z wykonania przez Zarząd zadań statutowych w 2010 r.;
4.Omówienie sytuacji Aeroklubu Polskiego i miejsca AKJ w Aeroklubie Polskim;
5.Wybór delegata AKJ na XXVIII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego;
6.Omówienie zadań statutowych i kalendarza imprez na 2011 rok;
7.Zakończenie Walnego Zgromadzenia AKJ.
Obecność na Walnym Zgromadzeniu członków AKJ jest obowiązkiem statutowym,więc liczymy na Waszą obecność !!!

W imieniu Zarządu AKJ

Stanisław Tołwiński
Prezes Zarządu