[ 2011.04.10 ] I Rocznica Katastrofy Rządowego Samolotu pod Smoleńskiem!
W niedzielny poranek 10 kwietnia na lotnisko Kętrzyn Wilamowo przybyli przedstawiciele okolicznych samorządów, funkcjonariusze Straży Granicznej, Pożarnej i Policji oraz wojska, duchowni i lokalna społecznośc.

O godzinie 08 30 dała się zauważyć pełna gotowość wszystkich zgromadzonych na lotnisku Wilamowo do niezwykłych uroczystości uczczenia pierwszej rocznicy tragicznej katastrofy pod Smoleńskiem. Dwuszereg funkcjonariuszy Straży Granicznej w kompanii honorowej, poczty sztandarowe, wozy strażackie, orkiestra i wiele osób w skupieniu zapatrzonych w obelisk "Ofiar Katastrofy pod Smoleńskiem" oczekuje sygnału rozpoczęcia uroczystości.

Zardzewiały - "krwawiący" i rozerwany samolot z umieszczonym w symbolicznym miejscu srebrzystym Orłem - Godłem Narodowym - w swym założeniu miał i ma nadal uprzytomniać to straszne - niewyobrażalne wydarzenie, dramatyczne nie tylko dla wielu rodzin ofiar katastrofy. Warta honorowa (funkcjonariuszy Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Policji i Harcerzy) przy obelisku podkreśla szczególnośc okoliczności zgromadzenia się wielu osób właśnie dziś na lotnisku.

Przerażliwy, 60-cio sekundowy "ryk" syren wozów strażackich o 08 41 zelektryzował wszystkich zgromadzonych na lotnisku Wilamowo. To był bardzo słyszalny sygnał rozpoczęcia Apelu Pamięci, nawiązując tym symbolicznie do czasu katastrofy przed rokiem.

Podniesieni flagi państwowej przy dzwiękach hymnu narodowego nadało uroczystościom wyraz państwowo - patriotyczny. Modlitwa duchownych za ofiary katastrofy skierowała myśli wszystkich zgromadzonych na Apelu Pamięci w sferę indywidualnego odczuwania i rozważań nad kruchością życia doczesnego. Wystąpienie Starosty Kętrzyńskiego Tadeusza Mordasiewicza oraz odczytanie listy ofiar katastrofy Smoleńskiej zakończone salwą kompanii honorowej ze Straży Granicznej stanowiło mocny akcent motywacyjny uroczystości. Złożenie kwiatów pod Obeliskiem ... oraz wiązanka utworów patriotycznych zakończyła rocznicowy Apel Pamięci!

Uczciliśmy dziś i będziemy zawsze pamiętali o ofiarach katastrofy pod Smoleńskiem ale naszym pragnieniem jest aby to była ostatnia tego tego typu okazja! Nie checemy kolejnych bolesnych ofiar i nowych wydarzeń do niezgody narodowej!

Z wyrazami szacunku i pamięci o ofiarach oraz wdzięczności dla osób godnie odnoszących się do narodowej katastrofy pod Smoleńskiem!

Stanisław Tołwiński

Autor zdjęć: B. Goździewski